Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Енергетика и природни ресурси

Кандидатстване за концесия за добив на полезни изкопаеми в Македония

КЛИЕНТ
Български клиент (поверително)
ГОДИНА
2009

Административно право и администрация

Консултации относно режима за строеж на яхтено пристанище на Черноморието, в близост до Сарафово

КЛИЕНТ
Евроинвест Консулт ООД (дружество на испански инвеститор)
ГОДИНА
2009

Административно право и администрация

Обжалване решение на Министерство на околната среда и водите пред Върховния административен съд

КЛИЕНТ
Бяла лагуна АД
ГОДИНА
2009

Енергетика и природни ресурси

Оценка на предложение от частен инвеститор за публично-частно партньорство при изграждането на вятърен и соларен парк в град Смолян

КЛИЕНТ
Община Смолян
ГОДИНА
2009

Енергетика и природни ресурси

Подготовка на Националната стратегия за енергийна ефективност

КЛИЕНТ
Министерство на икономиката
ГОДИНА
2009

Административно право и администрация

Правно становище, съобразено с европейското законодателство, относно възможност за отпускане на държавна помощ по проекта АЕЦ Белене

КЛИЕНТ
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
ГОДИНА
2009

Административно право и администрация

Предлагане на облигационна емисия на община Каварна

КЛИЕНТ
Алфа Финанс, България/ Hypo Investment bank, Австрия
ГОДИНА
2009
СУМА
3,000,000 EUR

Административно право и администрация

Предоставяне на Концесия за експлоатация на част от железопътната инфраструктура на БДЖ

КЛИЕНТ
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ГОДИНА
2009

Административно право и администрация

Предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на голям паркинг комплекс

КЛИЕНТ
Община Хасково
ГОДИНА
2009

Административно право и администрация

Придобиване на местни лицензи за разпространение на радиопрограми в няколко български града

КЛИЕНТ
Група радио-оператори (БГ Радио, Радио 1, Радио Енерджи, Ретро Радио)
ГОДИНА
2009

Административно право и администрация

Тръжна процедура за модернизация на столичното улично осветление

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2009
СУМА
100,000,000 EUR

Енергетика и природни ресурси

Участие в проект, финансиран от ЕБВР: “Инсталиране на газопроводна система в 13 града от централен-южен район на България, доставка на камиони, ремаркета и специални превозни средства за транспортиране на компресиран природен газ“

КЛИЕНТ
Си Ен Джи Марица ООД
ГОДИНА
2009

Административно право и администрация

Учредяване на банка със съвместен контрол в България

КЛИЕНТ
Алфа Финанс, България/ Hypo Investment bank, Австрия
ГОДИНА
2009

Енергетика и природни ресурси

„Енергийна ефективност при модернизация на столичното улично осветление”, София

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2009
СУМА
100,000,000 EUR

Чуждестранни инвестиции

10-годишни договори за наем за оперативно управление на два хотела - хотел Принцес, София, и хотел Тримонциум, Пловдив

КЛИЕНТ
Балкан Туризъм София ЕАД (дъщерно дружество на DEDEMAN HOLDING, Турция)
ГОДИНА
2008
СУМА
45,000,000 EUR