Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Воден сектор и околна среда

Проект, финансиран от Световната Банка: Изготвяне на екологичен правен анализ и подготовка на планове за управление на околната среда за три язовира – Нейковци, Пловдивци и Луда Яна

КЛИЕНТ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГОДИНА
2009
СУМА
60,000,000 EUR

Законотворчество

Проектозакон с цел регулиране статута на Българска минно-геоложка камара

КЛИЕНТ
Българска минно-геоложка камара
ГОДИНА
2009

Инфраструктура и пристанища

Разширение на частно черноморско пристанище за обществено използване, собственост на клиента

КЛИЕНТ
Кораборемонтен завод Бургас АД
ГОДИНА
2009

Чуждестранни инвестиции

Учредяване на банка със съвместен контрол в България

КЛИЕНТ
Алфа Финанс, България/ Hypo Investment bank, Австрия
ГОДИНА
2009

Корпоративно и търговско право

Консултиране ежедневната дейност на пристанищен оператор

КЛИЕНТ
Булярд Корабостроителна индустрия АД
ГОДИНА
2009

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Концесия за добив на рудни изкопаеми в общини Перник и Трън

КЛИЕНТ
Министерство на икономиката и енергетиката
ГОДИНА
2009

Европейско и международно право

Правно становище, съобразено с европейското законодателство, относно възможност за отпускане на държавна помощ по проекта АЕЦ Белене

КЛИЕНТ
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
ГОДИНА
2009

Защита на конкуренцията

Правно становище, съобразено с европейското законодателство, относно възможност за отпускане на държавна помощ по проекта АЕЦ Белене

КЛИЕНТ
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
ГОДИНА
2009

Банки и финанси

Предлагане на облигационна емисия на община Каварна

КЛИЕНТ
Алфа Финанс, България/ Hypo Investment bank, Австрия
ГОДИНА
2009
СУМА
3,000,000 EUR

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Предоставяне на 49 концесии за експлоатация на плажове по българското Черноморие

КЛИЕНТ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГОДИНА
2009

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Предоставяне на Концесия за експлоатация на част от железопътната инфраструктура на БДЖ

КЛИЕНТ
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ГОДИНА
2009

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на голям паркинг комплекс

КЛИЕНТ
Община Хасково
ГОДИНА
2009

Корпоративно и търговско право

Придобиване на местни лицензи за разпространение на радиопрограми в няколко български града

КЛИЕНТ
Група радио-оператори (БГ Радио, Радио 1, Радио Енерджи, Ретро Радио)
ГОДИНА
2009

Корпоративно и търговско право

Разширение на частно черноморско пристанище за обществено използване, собственост на клиента

КЛИЕНТ
Кораборемонтен завод Бургас АД
ГОДИНА
2009

Банки и финанси

Секюритизация на банков кредит

КЛИЕНТ
Hoemeland Sparebank Норвегия
ГОДИНА
2009