Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Процесуално представителство и арбитраж

Обжалване решение на Министерство на околната среда и водите пред Върховния административен съд

КЛИЕНТ
Бяла лагуна АД
ГОДИНА
2009

Законотворчество

Подготовка на Националната стратегия за енергийна ефективност

КЛИЕНТ
Министерство на икономиката
ГОДИНА
2009

Чуждестранни инвестиции

Предлагане на облигационна емисия на община Каварна

КЛИЕНТ
Алфа Финанс, България/ Hypo Investment bank, Австрия
ГОДИНА
2009
СУМА
3,000,000 EUR

Инфраструктура и пристанища

Предоставяне на 49 концесии за експлоатация на плажове по българското Черноморие

КЛИЕНТ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГОДИНА
2009

Инфраструктура и пристанища

Предоставяне на Концесия за експлоатация на част от железопътната инфраструктура на БДЖ

КЛИЕНТ
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ГОДИНА
2009

Инфраструктура и пристанища

Предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на голям паркинг комплекс

КЛИЕНТ
Община Хасково
ГОДИНА
2009

Чуждестранни инвестиции

Прехвърляне на 100 % от дяловия капитал на хотелски комплекс „Явор”, Златни пясъци

КЛИЕНТ
Orchid Developments Group
ГОДИНА
2009
СУМА
10,000,000 EUR

Сливания и придобивания (M&A)

Прехвърляне на 100 % от дяловия капитал на хотелски комплекс „Явор”, Златни пясъци

КЛИЕНТ
Orchid Developments Group
ГОДИНА
2009
СУМА
10,000,000 EUR

Сливания и придобивания (M&A)

Придобиване на българско дружество, специализирано в изграждане на търговски и жилищен комплекс в София с обща площ 35 000 кв.м.

КЛИЕНТ
Minrav Group, Израел
ГОДИНА
2009

Чуждестранни инвестиции

Придобиване на българско строително дружество с активи с разгъната застроена търговска и жилищна площ в София от 35 000 m2

КЛИЕНТ
Minrav Group, Израел
ГОДИНА
2009

Интелектуална собственост и технологии

Придобиване на местни лицензи за разпространение на радиопрограми в няколко български града

КЛИЕНТ
Група радио-оператори (БГ Радио, Радио 1, Радио Енерджи, Ретро Радио)
ГОДИНА
2009

Медии и телекомуникации

Придобиване на местни лицензи за разпространение на радиопрограми в няколко български града

КЛИЕНТ
Група радио-оператори (БГ Радио, Радио 1, Радио Енерджи, Ретро Радио)
ГОДИНА
2009

Инфраструктура и пристанища

Проект за разширение на софийското метро – финансиран от “JBIC” ODA, Япония – разширение на първи диаметър

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2009
СУМА
113,000,000 EUR

Законотворчество

Проект на вътрешен правилник на агенция „Пътна инфраструктура” към Министерски съвет

КЛИЕНТ
Министерски съвет
ГОДИНА
2009

Инфраструктура и пристанища

Проект на вътрешен правилник на агенция „Пътна инфраструктура” към Министерски съвет

КЛИЕНТ
Министерски съвет
ГОДИНА
2009