Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Инфраструктура и пристанища

Изготвяне на отделни раздели от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на РБ

КЛИЕНТ
Изпълнителна агенция „Морска администрация”
ГОДИНА
2009

Законотворчество

Изготвяне раздели от закона, изменящ и допълващ Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на РБ

КЛИЕНТ
Изпълнителна агенция „Морска администрация”
ГОДИНА
2009

Недвижими имоти и строителство

Изграждане на ново яхтено пристанище на Черноморието близо до Сарафово

КЛИЕНТ
Евроинвест Консулт ООД (дружество на испански инвеститор)
ГОДИНА
2009

Чуждестранни инвестиции

Изграждане на ново яхтено пристанище на Черноморието, в близост до Сарафово

КЛИЕНТ
Евроинвест Консулт ООД (дружество на испански инвеститор)
ГОДИНА
2009

Процесуално представителство и арбитраж

Иск срещу D&D Couriers за обезщетение по нарушение на договор

КЛИЕНТ
LR Health and Beauty Systems
ГОДИНА
2009

Процесуално представителство и арбитраж

Обжалване решение на Министерство на околната среда и водите пред Върховния административен съд

КЛИЕНТ
Бяла лагуна АД
ГОДИНА
2009

Законотворчество

Подготовка на Националната стратегия за енергийна ефективност

КЛИЕНТ
Министерство на икономиката
ГОДИНА
2009

Чуждестранни инвестиции

Предлагане на облигационна емисия на община Каварна

КЛИЕНТ
Алфа Финанс, България/ Hypo Investment bank, Австрия
ГОДИНА
2009
СУМА
3,000,000 EUR

Инфраструктура и пристанища

Предоставяне на 49 концесии за експлоатация на плажове по българското Черноморие

КЛИЕНТ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГОДИНА
2009

Инфраструктура и пристанища

Предоставяне на Концесия за експлоатация на част от железопътната инфраструктура на БДЖ

КЛИЕНТ
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ГОДИНА
2009

Инфраструктура и пристанища

Предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на голям паркинг комплекс

КЛИЕНТ
Община Хасково
ГОДИНА
2009

Чуждестранни инвестиции

Прехвърляне на 100 % от дяловия капитал на хотелски комплекс „Явор”, Златни пясъци

КЛИЕНТ
Orchid Developments Group
ГОДИНА
2009
СУМА
10,000,000 EUR

Сливания и придобивания (M&A)

Прехвърляне на 100 % от дяловия капитал на хотелски комплекс „Явор”, Златни пясъци

КЛИЕНТ
Orchid Developments Group
ГОДИНА
2009
СУМА
10,000,000 EUR

Сливания и придобивания (M&A)

Придобиване на българско дружество, специализирано в изграждане на търговски и жилищен комплекс в София с обща площ 35 000 кв.м.

КЛИЕНТ
Minrav Group, Израел
ГОДИНА
2009

Чуждестранни инвестиции

Придобиване на българско строително дружество с активи с разгъната застроена търговска и жилищна площ в София от 35 000 m2

КЛИЕНТ
Minrav Group, Израел
ГОДИНА
2009