Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Административно право и администрация

Обжалване наказателно постановление пред Комисията за регулиране на съобщенията

КЛИЕНТ
Фондация Нова Европа
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Оперативна програма на ЕС – „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и пешеходни подлези"

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Подновяване и удължаване на лицензи за разпространение на радиопрограми

КЛИЕНТ
Група радио-оператори (БГ Радио, Радио 1, Радио Енерджи, Ретро Радио)
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Преговори със Столична община относно договорите за строителство и разширение на втори диаметър на столичното метро, София

КЛИЕНТ
Метрополитен ЕАД (дружество 100% собственост на Столична община, обслужващо метро линиите в София)
ГОДИНА
2010
СУМА
242,000,000 EUR

Енергетика и природни ресурси

Продажба на 80 % участие в 20 MW соларен парк на чуждестранен инвеститор(поверително)

КЛИЕНТ
Алфа Енерджи АД (част от Алфа Холдинг)
ГОДИНА
2010
СУМА
30,000,000 EUR

Енергетика и природни ресурси

Пълно правно обслужване

КЛИЕНТ
Димов Къмпани ЕООД
ГОДИНА
2010

Енергетика и природни ресурси

Цялостен анализ на четири компании в областта на изграждане на фотоволтаични паркове

КЛИЕНТ
Соларпро АД
ГОДИНА
2010

Чуждестранни инвестиции

Секюритизация на банков кредит

КЛИЕНТ
Hoemeland Sparebank Норвегия
ГОДИНА
2009

Законотворчество

Участие в работна група по изготвянето на нов Закон за радиото и телевизията

КЛИЕНТ
Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) - НПО, представляваща над 160 радио- и телевизионни оператори в България
ГОДИНА
2009

Сливания и придобивания (M&A)

Договор за бъдеща продажба с прехвърляне на акции от оператор на част от търговски мол в София

КЛИЕНТ
Българско дружество (поверително)
ГОДИНА
2009

Инфраструктура и пристанища

Изготвяне на отделни раздели от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на РБ

КЛИЕНТ
Изпълнителна агенция „Морска администрация”
ГОДИНА
2009

Законотворчество

Изготвяне раздели от закона, изменящ и допълващ Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на РБ

КЛИЕНТ
Изпълнителна агенция „Морска администрация”
ГОДИНА
2009

Недвижими имоти и строителство

Изграждане на ново яхтено пристанище на Черноморието близо до Сарафово

КЛИЕНТ
Евроинвест Консулт ООД (дружество на испански инвеститор)
ГОДИНА
2009

Чуждестранни инвестиции

Изграждане на ново яхтено пристанище на Черноморието, в близост до Сарафово

КЛИЕНТ
Евроинвест Консулт ООД (дружество на испански инвеститор)
ГОДИНА
2009

Процесуално представителство и арбитраж

Иск срещу D&D Couriers за обезщетение по нарушение на договор

КЛИЕНТ
LR Health and Beauty Systems
ГОДИНА
2009