Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Европейско и международно право

Структуриране на пазарна стратегия в съответствие с конкурентната защита на българското и европейско право

КЛИЕНТ
Фикосота Синтез ООД
ГОДИНА
2010

Защита на конкуренцията

Структуриране на пазарна стратегия в съответствие с конкурентната защита на българското и европейско право

КЛИЕНТ
Фикосота Синтез ООД
ГОДИНА
2010

Неправителствени организации

Съдебно производство пред Върховния административен и Върховния касационен съд

КЛИЕНТ
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Консултации относно режима на изграждане на три вятърни парка в Генерал Тошево

КЛИЕНТ
Е 3 Проджект ЕАД
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Консултации по оперативна дейност за изграждане на пътища и съпътстваща инфраструктура

КЛИЕНТ
Национална агенция „Пътна инфраструктура” (изпълнителна агенция към Министерски съвет)
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Обжалване наказателно постановление пред Комисията за регулиране на съобщенията

КЛИЕНТ
Фондация Нова Европа
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Оперативна програма на ЕС – „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и пешеходни подлези"

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Подновяване и удължаване на лицензи за разпространение на радиопрограми

КЛИЕНТ
Група радио-оператори (БГ Радио, Радио 1, Радио Енерджи, Ретро Радио)
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Преговори със Столична община относно договорите за строителство и разширение на втори диаметър на столичното метро, София

КЛИЕНТ
Метрополитен ЕАД (дружество 100% собственост на Столична община, обслужващо метро линиите в София)
ГОДИНА
2010
СУМА
242,000,000 EUR

Енергетика и природни ресурси

Продажба на 80 % участие в 20 MW соларен парк на чуждестранен инвеститор(поверително)

КЛИЕНТ
Алфа Енерджи АД (част от Алфа Холдинг)
ГОДИНА
2010
СУМА
30,000,000 EUR

Енергетика и природни ресурси

Пълно правно обслужване

КЛИЕНТ
Димов Къмпани ЕООД
ГОДИНА
2010

Енергетика и природни ресурси

Цялостен анализ на четири компании в областта на изграждане на фотоволтаични паркове

КЛИЕНТ
Соларпро АД
ГОДИНА
2010

Чуждестранни инвестиции

Секюритизация на банков кредит

КЛИЕНТ
Hoemeland Sparebank Норвегия
ГОДИНА
2009

Законотворчество

Участие в работна група по изготвянето на нов Закон за радиото и телевизията

КЛИЕНТ
Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) - НПО, представляваща над 160 радио- и телевизионни оператори в България
ГОДИНА
2009

Сливания и придобивания (M&A)

Договор за бъдеща продажба с прехвърляне на акции от оператор на част от търговски мол в София

КЛИЕНТ
Българско дружество (поверително)
ГОДИНА
2009