Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Административно право и администрация

Проекти по концесии за газификация на градовете Русе, Ловеч, Стара Загора, Варна, Етрополе

КЛИЕНТ
Общини Русе, Ловеч, Стара Загора, Варна, Етрополе
ГОДИНА
1999

Сливания и придобивания (M&A)

Придобиване на Металснаб – холдингова структура с 16 дъщерни дружества with 16 subsidiaries

КЛИЕНТ
Консорциум между голям германски инвеститор и българско дружество
ГОДИНА
1998
СУМА
80,000,000 EUR

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Приватизация на Корабо-ремонтен завод „Одесос” Варна

КЛИЕНТ
Консорциум от 4 дружества
ГОДИНА
1998
СУМА
50,000,000 EUR

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Първата пакетна приватизация в България – придобиване на Металснаб – холдингова структура със 16 дъщерни дружества

КЛИЕНТ
Консорциум между голям германски инвеститор и българско дружество
ГОДИНА
1998
СУМА
80,000,000 EUR