Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Европейско и международно право

Проект по програмата PHARE: Сравнително изследване на развитието на конкурентните пазари за електроенергия в региона

КЛИЕНТ
Министерство на енергетиката
ГОДИНА
2000

Воден сектор и околна среда

Концесията на Софийска вода – първата по рода си концесия във водния сектор

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2000
СУМА
130,000,000 EUR

Воден сектор и околна среда

Предоставяне на концесия за транспортиране на отпадъците на град Русе

КЛИЕНТ
Община Русе
ГОДИНА
2000

Енергетика и природни ресурси

Проект по програмата PHARE: Сравнително изследване на развитието на конкурентните пазари за електроенергия в региона

КЛИЕНТ
Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
ГОДИНА
2000

Несъстоятелност и преобразуване

Представителство в процедура по несъстоятелност

КЛИЕНТ
Боряна 48 ЕАД
ГОДИНА
1999

Административно право и администрация

Проекти по концесии за газификация на градовете Русе, Ловеч, Стара Загора, Варна, Етрополе

КЛИЕНТ
Общини Русе, Ловеч, Стара Загора, Варна, Етрополе
ГОДИНА
1999

Сливания и придобивания (M&A)

Придобиване на Металснаб – холдингова структура с 16 дъщерни дружества with 16 subsidiaries

КЛИЕНТ
Консорциум между голям германски инвеститор и българско дружество
ГОДИНА
1998
СУМА
80,000,000 EUR

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Приватизация на Корабо-ремонтен завод „Одесос” Варна

КЛИЕНТ
Консорциум от 4 дружества
ГОДИНА
1998
СУМА
50,000,000 EUR

Концесии, публично-частни партньорства и приватизация

Първата пакетна приватизация в България – придобиване на Металснаб – холдингова структура със 16 дъщерни дружества

КЛИЕНТ
Консорциум между голям германски инвеститор и българско дружество
ГОДИНА
1998
СУМА
80,000,000 EUR