Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Административно право и администрация

Обжалване решение на общински отдел „Социално осигуряване” пред Софийски градски съд

КЛИЕНТ
Американски колеж, София
ГОДИНА
2003

Воден сектор и околна среда

Проект на Световната Банка: Обновяване и модернизиране на водните дружества

КЛИЕНТ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГОДИНА
2002
СУМА
64,000,000 ЕUR

Административно право и администрация

Разработване на система за мониторинг на търговията с природен газ в България

КЛИЕНТ
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ГОДИНА
2002

Енергетика и природни ресурси

Разработване на система за мониторинг на търговията с природен газ в България

КЛИЕНТ
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ГОДИНА
2002

Европейско и международно право

Проект по програмата PHARE: Предварителна оценка на Национален план за икономическо развитие приоритетна ос 3 – енергетика, околна среда, транспорт и съобщения

КЛИЕНТ
Министерство на икономиката и енергетиката
ГОДИНА
2001

Административно право и администрация

Реализиране на първи ESCO проект между Столична община и компанията KES AD

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2001

Енергетика и природни ресурси

Реализиране на първи ESCO проект между Столична община и компанията KES AD

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2001

Административно право и администрация

Финансова оценка на 52 енергийни компании, кандидатстващи за лицензи

КЛИЕНТ
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ГОДИНА
2001

Енергетика и природни ресурси

Финансова оценка на 52 енергийни компании, кандидатстващи за лицензи

КЛИЕНТ
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ГОДИНА
2001

Корпоративно и търговско право

Получаване на лиценз за хазартна дейност на четири казина и ежедневни правни консултации

КЛИЕНТ
Голям чуждестранен хазартен оператор
ГОДИНА
2000

Европейско и международно право

Проект по програмата PHARE: Сравнително изследване на развитието на конкурентните пазари за електроенергия в региона

КЛИЕНТ
Министерство на енергетиката
ГОДИНА
2000

Воден сектор и околна среда

Концесията на Софийска вода – първата по рода си концесия във водния сектор

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2000
СУМА
130,000,000 EUR

Воден сектор и околна среда

Предоставяне на концесия за транспортиране на отпадъците на град Русе

КЛИЕНТ
Община Русе
ГОДИНА
2000

Енергетика и природни ресурси

Проект по програмата PHARE: Сравнително изследване на развитието на конкурентните пазари за електроенергия в региона

КЛИЕНТ
Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
ГОДИНА
2000

Несъстоятелност и преобразуване

Представителство в процедура по несъстоятелност

КЛИЕНТ
Боряна 48 ЕАД
ГОДИНА
1999