Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Европейско и международно право

Отпускане на грантово финансиране от ЕБВР за супермаркети БИЛЛА в страната

КЛИЕНТ
Европейска банка за възстановяване и развитие
ГОДИНА
2003
СУМА
40,000,000 EUR

Банки и финанси

Оценка на супермаркети БИЛА относно допълнително отпускане на заемни средства

КЛИЕНТ
Европейска банка за възстановяване и развитие
ГОДИНА
2003
СУМА
40,000,000 EUR

Европейско и международно право

Преглед на законодателството на ЕС в областта на системи за мониторинг на търговия с природен газ

КЛИЕНТ
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ГОДИНА
2003

Неправителствени организации

Правно обслужване на ежедневната дейност на образователна институция

КЛИЕНТ
Американски колеж, София
ГОДИНА
2003

Енергетика и природни ресурси

Изработване на проект на Закон за енергетиката и допълнителните енергийни разпоредби

КЛИЕНТ
Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
ГОДИНА
2003

Административно право и администрация

Обжалване решение на общински отдел „Социално осигуряване” пред Софийски градски съд

КЛИЕНТ
Американски колеж, София
ГОДИНА
2003

Воден сектор и околна среда

Проект на Световната Банка: Обновяване и модернизиране на водните дружества

КЛИЕНТ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГОДИНА
2002
СУМА
64,000,000 ЕUR

Административно право и администрация

Разработване на система за мониторинг на търговията с природен газ в България

КЛИЕНТ
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ГОДИНА
2002

Енергетика и природни ресурси

Разработване на система за мониторинг на търговията с природен газ в България

КЛИЕНТ
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ГОДИНА
2002

Европейско и международно право

Проект по програмата PHARE: Предварителна оценка на Национален план за икономическо развитие приоритетна ос 3 – енергетика, околна среда, транспорт и съобщения

КЛИЕНТ
Министерство на икономиката и енергетиката
ГОДИНА
2001

Административно право и администрация

Реализиране на първи ESCO проект между Столична община и компанията KES AD

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2001

Енергетика и природни ресурси

Реализиране на първи ESCO проект между Столична община и компанията KES AD

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2001

Административно право и администрация

Финансова оценка на 52 енергийни компании, кандидатстващи за лицензи

КЛИЕНТ
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ГОДИНА
2001

Енергетика и природни ресурси

Финансова оценка на 52 енергийни компании, кандидатстващи за лицензи

КЛИЕНТ
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
ГОДИНА
2001

Корпоративно и търговско право

Получаване на лиценз за хазартна дейност на четири казина и ежедневни правни консултации

КЛИЕНТ
Голям чуждестранен хазартен оператор
ГОДИНА
2000