Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Законотворчество

Изменения към наредба за организиране дейността на Национален Доверителен Екофонд и правилника за приложение

КЛИЕНТ
Национален доверителен екофонд
ГОДИНА
2010

Инфраструктура и пристанища

Консултиране на клиента във връзка с обичайната му дейност по изграждане на пътища и инфраструктура

КЛИЕНТ
Национална агенция „Пътна инфраструктура” (изпълнителна агенция към Министерски съвет)
ГОДИНА
2010

Процесуално представителство и арбитраж

Обжалване решение на Съвета за електронни медии пред Върховния административен съд и Софийски районен съд

КЛИЕНТ
Радиокомпания Си Джей ООД
ГОДИНА
2010

Инфраструктура и пристанища

Оперативна програма на ЕС – „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и пешеходни подлези”

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2010

Интелектуална собственост и технологии

Подновяване и удължаване на лицензи за разпространение на радиопрограми

КЛИЕНТ
Група радио-оператори (БГ Радио, Радио 1, Радио Енерджи, Ретро Радио)
ГОДИНА
2010

Воден сектор и околна среда

Предоставяне ежедневно правно обслужване на водеща финансова институция в сферата на опазване на околната среда

КЛИЕНТ
Национален доверителен екофонд
ГОДИНА
2010

Сливания и придобивания (M&A)

Прехвърляне на 70 % от дяловия капитал на голямо строително дружество в сферата на инфраструктурата

КЛИЕНТ
Чуждестранен инвеститор (конфиденциално)
ГОДИНА
2010
СУМА
200,000,000 EUR

Медии и телекомуникации

Придобиване на ТВ Европа, България

КЛИЕНТ
Поверително
ГОДИНА
2010

Сливания и придобивания (M&A)

Продажба на 80 % участие в 20 MW соларен парк на чуждестранен инвеститор

КЛИЕНТ
Алфа Енерджи АД (част от Алфа Холдинг)
ГОДИНА
2010
СУМА
30,000,000 EUR

Чуждестранни инвестиции

Продажба на 80 % участие в 20 MW соларен парк на чуждестранен инвеститор(поверително)

КЛИЕНТ
Алфа Енерджи АД (част от Алфа Холдинг)
ГОДИНА
2010
СУМА
30,000,000 EUR

Законотворчество

Проект на Закона за опазване на околната среда и внедряване на нова система за търгуване с вредни емисии

КЛИЕНТ
Национален доверителен екофонд
ГОДИНА
2010

Воден сектор и околна среда

Проект на Закона за опазване на околната среда и внедряване система за търгуване с вредни емисии

КЛИЕНТ
Национален доверителен екофонд
ГОДИНА
2010

Чуждестранни инвестиции

Проект на мол в Шумен: закупуване на два парцела земя в Шумен и реализация на търговски комплекс

КЛИЕНТ
Plaza Centers N.V
ГОДИНА
2010

Недвижими имоти и строителство

Проект на мол в Шумен: закупуване на два парцела земя в Шумен и реализация на търговски комплекс

КЛИЕНТ
Plaza Centers N.V
ГОДИНА
2010

Недвижими имоти и строителство

Пълен обхват правно обслужване по обичайната дейност на водещ инвеститор в сферата на недвижимите имоти в България

КЛИЕНТ
Orchid Developments Group
ГОДИНА
2010