ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

Объединение «Международные состязания по праву»

Объединение «Международные состязания по праву»

Сдружението за Международни Състезания по Право е българска неправителствена организация, чиято цел е да популяризира сред българските студенти състезанията по право като една комплексна и новаторска форма на юридическо обучение, да селектира и организира подготовката на отбори, които да се състезават от името на правните факултети в България и да осигури кадрови и финансови средства за постигането на високи резултати от българските отбори. Сдружението също така се стреми да повиши качеството на юридическото образование в българските университети чрез курсове, семинари и инициативи и да работи за въвеждането на по-добри практики в правното образование, като си сътрудничи с юридическите факултети в страната.
Асоциация на българските радио - и телевизионни оператори

Асоциация на българските радио - и телевизионни оператори

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори е доброволна, независима и неполитическа организация с идеална цел, учредена през 1997 година и представляваща интересите на радио- и телевизионната индустрия в България. Асоциацията има за цел да подкрепя развитието на бизнеса на радио- и телевизионните оператори в България, да подобрява законовата и икономическата рамка, определяща условията за упражняване на частна радио- и телевизионна дейност в България и да налага високи професионални стандарти сред електронните медии
Болгарская нефтяная и газовая ассоциация

Болгарская нефтяная и газовая ассоциация

Българската Петролна и Газова Асоциация е доброволна и политически независима неправителствена организация. Нейната цел е да защитава интересите на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост и да осъществява съдействие за развитието на петролната и газова промишленост, както и на търговията с петролни и газови продукти в България чрез развиване на свободната инициатива и на основните принципи на пазарната икономика, залегнали в Конституцията на Република България.
American University in Bulgaria

American University in Bulgaria

Целта на Американски Университет в Благоевград е да обучава студенти с изключителен потенциал, в атмосфера на отлични академични постижения, разнообразие и взаимно уважение, като по този начин подготвя младите хора да станат бъдещи демократични и високо морални лидери, които са в полза на района, за който работят или в полза на цялото човечество.
JobTiger Ltd.

JobTiger Ltd.

JobTiger Ltd. е компания с над 10 годишна история и опит, специализирана в сферата на човешките ресурси. Професионален уеб сайт за търсене и предлагане на работа (обяви за работа и обучения, актуална база данни с автобиографии, корпоративно представяне на работодатели); подбор, лизинг и outsourcing на персонал; кариерно консултиране и професионално ориентиране на търсещи работа; организационно консултиране, тренинги и обучения за HR специалисти са услугите, с които компанията допринася за усъвършенстване ефективността на пазара на работната сила в България.
Infraproject Consult Ltd

Infraproject Consult Ltd

„Инфрапроект консулт” ЕООД е основана през 2000 г. с цел предоставяне на инженерни, икономически и правни консултантски услуги на държавни и частни организации по проекти от областта на инфраструктурата. Консултантският екип се състои от инженери, правни и финансови експерти способни да предоставят ефективни решения на проблемите и нуждите на своите клиенти.
Firon–Bar-Nir & Co (Europe) Ltd

Firon–Bar-Nir & Co (Europe) Ltd

Firon–Bar-Nir & Co (Europe) Ltd e международна правна кантора, основана с цел да обедини и използва огромните възможности, знания и местна и международна компетентност на M. Firon & Co. Advocates и Bar-Nir & Co. Advocates. Firon-Bar-Nir & Co специализира в различни области на правото, сред които недвижими имоти и строителство, търговско право, банково и застрахователно право, дружествено право, финансиране на проекти, сливания и придобивания, приватизация, международно право, обществени поръчки, процесуално представителство и др.
AEA - International Lawyers  Network

AEA - International Lawyers Network

АЕА представлява международна мрежа от правни кантори, която обхваща фирми от почти всички краища на света. Членове на асоциацията могат да станат само най-престижните и доказали се правни консултанти в определена държава; тези, които разполагат с най-добрите професионалисти.