Сливания и придобивания (M&A)

Сливания и придобивания (M&A)

“По-добре е да купиш страхотна фирма на справедлива цена, отколкото справедлива фирма на страхотна цена” Уорън Бъфет

Евролекс България/АД&П има богата и успешна практика в областта на сливанията и придобиванията. Фирмата е известна с това, че съчетава първокласна юридическа компетентност с търговски прагматизъм, които са от съществено значение за преодоляване на лабиринта от административни процедури, корпоративни и икономически правила, стоящи на пътя към реализирането на успешен бизнес.

Сложността на сделките по сливания и придобивания изисква „всестранен” юридически подход. Нашият опит в области като медии, конкуренция, интелектуална собственост, публичен сектор, процесуално представителство и данъчно право допринасят значително за постигането на търговските цели на нашите клиенти.

Наред с обслужването на местни юридически лица, Евролекс България/АД&П успешно консултира сделки с международен характер, които се регулират от законите на няколко различни държави.

Услугите ни в M&A сферата включват:

  • извършване на правно и данъчно структуриране на сделки
  • изготвяне и договаряне на предложения и бизнес документация, включително договори за joint venture, писма за намерение, предварителни договори, акционерни споразумения и сделки за продажба или наем на предприятия
  • изготвяне на предложения за поглъщане и принудително придобиване на дружества
  • цялостен анализ (due diligence) на дружества, в това число оценка на корпоративната структура, недвижимото имущество, търговските сделки, финансовите споразумения, разрешенията и лицензиите, съответствие с конкурентното законодателство, защита на интелектуалната собственост и оценка на правния риск
  • водене на преговори с миноритарни акционери
  • консултиране по трудово правни и профсъюзни въпроси
  • осъществяване на съдействие за получаване на необходимите разрешителни и изготвяне на официални доклади и заявления
  • регистриране и вписване на сделки при съответните държавни органи
  • представителство пред съдебни инстанции и арбитраж

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ