Процесуално представителство и арбитраж

Процесуално представителство и арбитраж

“Съдебният процес трябва да е крайна мярка, а не автоматична реакция на всяко нарушение” Ървинг Шапиро

Добрият процесуалист трябва да познава закона и да може по най-добрия начин да представи аргументите си пред съда. В Евролекс България/АД&П добре разбираме това. Ние знаем какво мислят съдиите, защото сме били съдии. Ние знаем как функционира съдът, защото сме били председатели на съдилища. Богатата съдебна практика на Андрей Делчев, съчетана с компетентността на останалите членове от процесуалния екип, ни позиционират като една от най-успешните кантори в страната, занимаващи се със съдебни и арбитражни спорове.

Евролекс България/АД&П разполага с опита и капацитета да защитава клиенти в производства, включително и такива с международен елемент във всички области на гражданското право. Осигуряваме представителство пред всички съдебни инстанции:

 • оказване на съдействие в подготвителните етапи на процеса
 • изготвяне на искове, възражения, насрещни искове и други процедурни документи
 • изготвяне на писмени защити и споразумения
 • оказване на съдействие при налагане или обжалване на обезпечителни мерки
 • водене на пледоарии в съдебни заседания
 • събиране и анализ на доказателства, разпит на свидетели
 • явяване в качеството ни на вещи лица, експерти по право
 • представителство на клиенти в производството по принудително изпълнение
 • предоставяне на консултации при признаване, допускане и изпълнение на чуждестранни съдебни решения в България и обратно
 • обжалване на присъди и съдебни решения
 • представителство на клиенти пред арбитражни съдилища в България и чужбина
 • извършване на медиация

От 1993 година до днес управляващият съдружник Андрей Делчев е арбитър в най популярния арбитражен съд в България – Международния Арбитражен Съд към БТПП. Огромният му опит като арбитър го нарежда сред най-добрите арбитражни съдии, от една страна, а от друга, го позиционира като един от водещите консултанти по арбитражни дела и производства.

Процесуалният ни екип има опита и необходимите възможности успешно да представлява клиенти в международни арбитражни производства, съгласно правилата на UNICITRAL, ICSID и LCIA.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ