Интелектуална собственост и технологии

Интелектуална собственост и технологии

“Креативността прави разликата между лидерите и неудачниците”. Стив Джобс

Наименования, идеи, изобретения и оригиналността на марките и продуктите често пъти са най-важният актив за дадена компания. Значителните инвестиции, които бизнесът влага в създаване, развитие и популяризиране на търговските марки на продуктите, ще бъдат хвърлени на вятъра при липсата на разумно упражняване и постоянна защита на правата на интелектуална собственост.

Адвокатите на Евролекс България/АД&П са специализирани в разработването на стратегии за активното упражняване на интелектуалните права на клиентите, като в случай на нарушение, те са способни да реагират своевременно и адекватно за тяхната защита.

Вдъхновени от уникалността на дейността на всеки от нашите клиенти, ние предлагаме широк обхват от услуги включващи:

 • определяне на възможността за интелектуална защита и регистриране на права на интелектуална и индустриална собственост в Българското патентно ведомство
 • подаване на заявление за регистрация на европейски патенти и европейски търговски марки
 • упражняване на правата на интелектуална и индустриална собственост чрез разнообразни методи като например съдебна забрана за използване, оспорване на регистрация на сходна търговска марка от конкурент, подаване на молби за отмяна на регистрация, арбитраж за наименование на технологични продукти, запори, медиация и др.
 • подобряване на употребата на търговската марка в атмосфера на конкуренция
 • анализиране на пакети с права на интелектуалната собственост при провеждане на правно проучване (due diligence) на компании
 • консултиране по прехвърляне и покупка на права на интелектуалната собственост
 • изготвяне и договаряне на лицензионни споразумения, споразумения за стратегическо сътрудничество и договори за спонсорство
 • закрила на информация, търговска тайна и ноу-хау
 • консултиране по въпроси свързани с правото на интелектуална собственост в процедури по сливания и придобивания
 • предприемане на мерки срещу фалшификации и пиратство и закрила на търговски марки и имена на дружества
 • защита срещу клевети
 • представителство на клиенти в административни и наказателни съдебни производства за нарушаване правата на интелектуалната собственост, защита на търговски марки, имена на дружества, авторски права, търговска тайна, патенти, индустриален дизайн, географски означения
 • закрила на права на интелектуалните права, възникнали в рамките на трудови правоотношения или свободни професии

Екипът ни от адвокати по интелектуална собственост внимателно изследват възможностите за нарушение на права на нашите клиенти и им съдействат да се предпазят от това. Професионалните ни умения се допълват от това, че винаги се посвещаваме на целта на клиента. Дружеството участва в изготвянето на Закона за радио и телевизия, както и в последвалите изменения към него.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ