Успешно приключване на сделка по придобиване на контролен пакет от капитала на местни радиооператори

Успешно приключване на сделка по придобиване на контролен пакет от капитала на местни радиооператори

16.08.2006
Успешно приключване на сделка по придобиване на контролен пакет от капитала на местни радиооператори

В края на месец юли юристите на Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" успешно финализираха две сделки по придобиване на 70% от капитала на местни радиостанции ("Радио Гонг" и "Ретро Радио") от името на чуждестранен инвеститор. Сделките се осъществиха след получаване на надлежни разрешителни актове от страна на Комисията за регулиране на съобщенията и на Съвета за електронни медии. Евролекс България осъществи цялостното правно обслужване на процедурите по получаване на разрешение, както и по подготовката и успешната реализация на всички етапи на усложнения фактически състав на придобивните сделки.

Други Новини