Успешно Партньорство с Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството

Успешно Партньорство с Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството

19.03.2012
Успешно Партньорство с Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството

Евролекс България изпълни успешно договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) повече от четири месеца преди крайния срок. Дружеството беше ангажирано с консултирането на Министерството в качеството му на управляващ орган по Оперативна Програма Регионално Развитие 2007 – 2013 (ОПРР), финансирана от Европейския съюз. Работата обхващаше правна помощ във връзка с дейността на МРРБ по изпълнението на ОПРР 2007-2013 в страната, както и извършване на предварителен и последващ контрол върху законосъобразността на обществени поръчки, проведени по ЗОП, НВМОП и Постановление № 55 на МС от бенефициенти на европейската програма. За успешната си дейност, Евролекс България получи препоръка от Министерството. Евролекс изпълни поръчката като част от обединение „Евролекс, Модус и Новел”, ръководено от управляващия партньор на дружеството адв. Андрей Делчев.

Други Новини