Стоян Бързаков

Стоян Бързаков

Стоян Бързаков
ПОЗИЦИЯ
Съдружник
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Август 1998
ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Право, 1998
Университет Харвард, Международни Юридически Бизнес Практики, 1996-1998

КУРСОВЕ

Лектор по Участие в частния сектор в услуги по водоснабдяване и канализация:
a) PWC семинар по PSP в Блед Любляна, 2001;
b) Технически университет Берлин – програма за развитие на местната администрация, 2002

ЧЛЕНСТВА

“Правна Инициатива за Общинско Самоуправление” – неправителствена организация, действаща в Югоизточна Европа с цел да подпомага общините

ЕЗИЦИ

Английски
Руски
Български - майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Корпоративно право и Търговски сделки, Сливания и придобивания, Банкиране и финанси, Недвижими имоти и строителство, Чуждестранни инвестиции, Енергетика и природни ресурси

НАШИЯТ ЕКИП