Старши сътрудник на дружеството публикува статия във в. "Строител" за Договорните условия на ФИДИК

Старши сътрудник на дружеството публикува статия във в. "Строител" за Договорните условия на ФИДИК

13.05.2016
Старши сътрудник на дружеството публикува статия във в. "Строител" за Договорните условия на ФИДИК

Петя Бобева – старши сътрудник от екипа на Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори", публикува статия, в която се разглеждат възможностите за приложение на Подклауза 13 от Договорните условия на ФИДИК („Жълта“ и „Червена книга“)  при новия ЗОП. Авторът се спира на съществените изменения в Закона за обществени поръчки, при които приложението на Подклауза 13 от ФИДИК изглежда не само допустимо, но и практически целесъобразно, като са посочени и възможните проблеми при приложението ѝ. Целият текст на статията може да откриете на сайта на в.Строител, издание на Камарата на строителите в България тук.

Други Новини