Северина Любенова

Северина Любенова

Северина Любенова
ПОЗИЦИЯ
Съдружник
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
От 1998
ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Право

КУРСОВЕ

Семинар „Европейски аспекти на радио и телевизионното лицензиране”
Курс към Съда на Европейския съюз, Люксембург: „Преюдициално запитване по чл. 234”
Участие в работна група към Министерството на Културата за проектозакон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, 2010 г.

ЧЛЕНСТВА

Член на Софийска адвокатска колегия

ЕЗИЦИ

Английски
Български - майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Медии и Телекомуникации, Интелектуална собственост и технологии, Конкурентно право, Корпоративно право и търговски сделки, Концесии, Публично- частни партньорства и приватизации; Процесуално представителство и арбитраж

НАШИЯТ ЕКИП