Проект за развитие на общинската инфраструктура

Проект за развитие на общинската инфраструктура

04.06.2009
Проект за развитие на общинската инфраструктура

Андрей Делчев и партньори – Евролекс България беше консултант на Световната банка и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по "Проекта за развитие на общинската инфраструктура" на обща стойност 101.2 милиона евро. Част от тези средства ще се използват за завършването на язовирите за питейно водоснабдяване "Луда Яна", "Нейковци", "Пловдивци" и рехабилитацията на язовир "Студена", в резултат на което ще се премахнат режимите във водоснабдяването на населени места с над 200 хил. жители и ще се подобри качеството на питейната вода за около 96 500 души.

Други Новини