Поредна успешна сделка

Поредна успешна сделка

15.03.2007
Поредна успешна сделка

Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" наскоро приключи успешно закупуването на около 20 000 кв.м. регулиран поземлен имот в град Пловдив с изградения върху него голям търговски обект за свой чуждестранен клиент. Това е четвъртото подобно придобиване за същия клиент – голяма чуждестранна компания, един от световните лидери в строителството и управлението на градски и крайградски търговски центрове.

Други Новини