Поредна статия на наш колега за индивидуални административни актове

Поредна статия на наш колега за индивидуални административни актове

28.11.2016
Поредна статия на наш колега за индивидуални административни актове

Адвокат Валери Петков от екипа на Евролекс България – Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ публикува статията „Обезщетяване на вреди от незаконосъобразни облагоприятстващи индивидуални административни актове (ОИАА)“. Статията критикува общоприетото разбиране, че на обезщетение по реда на ЗОДОВ подлежат единствено вреди, причинени от утежняващи административни актове. Посочени са различни хипотези, в които незаконосъобразните ОИАА причиняват имуществени вреди на заинтересованите лица под формата на претърпени загуби (разходи по тяхното изпълнение) или пропуснати ползи (очаквани печалби от реализирането на инвестиции). Направени са предложения относно начина на изчисляване на дължимото обезщетение.

Материалът е публикуван в Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN 1314-7854 (27.11.2016 г.). Публикацията е достъпна на този адрес.

Други Новини