Петя Бобева

Петя Бобева

Петя Бобева
ПОЗИЦИЯ
Старши правен консултант
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Юни 2006
ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Право, 2002
Университет за национално и световно стопанство, Факултет по Международни икономически отношения – Магистър, 2006

ЧЛЕНСТВА

Участник в Практическо управление на договор по FIDIC “Yellow Book” Условия на Договора
Член на Dispute Resolution Board Foundation

ЕЗИЦИ

Английски
Руски
Немски
Български - майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Строителство, FIDIC Договори, Обществени поръчки, Търговско право

НАШИЯТ ЕКИП