Нов колега в екипа на дружеството

Нов колега в екипа на дружеството

18.06.2009
Нов колега в екипа на дружеството

Радваме се да съобщим, че към екипа на дружеството се присъедини г-жа Румяна Рахнева, която е висококвалифициран юрист с голям опит. Представяме я накратко: Румяна Рахнева е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св.Климент Охридски”, както и факултета за Международни икономически отношения на бившия ВИИ „Карл Маркс” - София, понастоящем – Университет за национално и световно стопанство. Професионалните й интереси са в областта на търговското, дружественото и облигационното право. Специализирана е в сферата на банковото и финансово право. Притежава задълбочени познания във функцията, отговаряща за етиката и надзорната политика в корпоративни системи. Преди вписването й като адвокат, има дългогодишна практика като Ръководител „Правен” отдел и Ръководител „Етика и надзорна политика” в банковата система, както и в редица дейности, свързани с външната търговия, туризма и енергетиката. Чужди езици: английски и руски.

Други Новини