Нови членове на екипа ни и в София

Нови членове на екипа ни и в София

06.10.2006
Нови членове на екипа ни и в София

Отскоро в офиса ни в София към екипа ни се присъединиха и колежките Елица Първанова и Виолета Дикова, които бихме желали да представим накратко: Елица Първанова е младши адвокат в САК от 2006 г. Редовен асистент е по реторика и преподавател по Съдебна реторика в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Има публикации в различни правни издания. Владее английски и френски език. Професиналните й интереси са в областта на концесиите, търговското право, гражданското право и гражданския процес, административното право, вещното право, облигационното право, международното частно право, наследственото право и др. Виолета Дикова е адвокат в САК от 2004 г. Специалист е в областта на вещното, дружественото и трудовото право. Работила е като експерт в Дирекция "Правна евроинтеграция и международни програми" към Министерството на правосъдието, където се е занимавала основно с подготовката на документи за участие в конкурси и с координация на международни и европейски проекти в публичния сектор.

Други Новини