Нови преработени Регламенти на Европейската Комисия за групово освобождаване на хоризонтални споразумения

Нови преработени Регламенти на Европейската Комисия за групово освобождаване на хоризонтални споразумения

18.07.2023
Нови преработени Регламенти на Европейската Комисия  за групово освобождаване на хоризонтални споразумения

На 1 юли 2023 г. влязоха в сила нови преработени Регламенти на Европейската Комисия за групово освобождаване на хоризонтални споразумения за научноизследователска и развойна дейност № 2023/ 1066 и за специализация № 2023/ 1067. Приети са и нови Насоки за оценка на хоризонталните споразумения с правото на конкуренцията. Новата правна рамка е по-структурирана и подробна, адаптирана е към актуалната съдебна практика и интегрирането на дигитализацията и целите за устойчиво развитие. Съществен напредък е включването в Насоките на споразуменията за устойчивост и на споразуменията за споделяне на инфраструктура за мобилни комуникации. Дългоочаквани са насоките за оценка на обмен на информация между конкуренти.
Екипът ни подготви публикация, която представя и анализира новата правна рамка.  Публикацията е полезна, както за клиенти, които имат необходимост от преценка на съответствието на съвместни действия с конкурентни дружества, така и за юристи, които практикуват право на конкуренцията, търговско право или осъществяват регулаторно съответствие, и е достъпна тук. 

Напомняме че преди година влезе в сила и нова правна рамка за групово освобождаване и оценка на вертикални споразумения. Може да се запознаете с наша публикация по въпроса тук

Други Новини