Нашите Услуги - с Международен Сертификат за Качество

Нашите Услуги - с Международен Сертификат за Качество

30.11.2011
Нашите Услуги - с Международен Сертификат за Качество
Евролекс България бе успешно сертифициран от Bureau Veritas по стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008. Обхватът на сертификация включва консултантските услуги, предоставяни от дружеството, с особен фокус върху правните услуги във всички сфери на бизнеса и предимно в областта на енергетиката, недвижимите имоти, медиите, търговското право и публично – частното партньорство. Издаденият на 11.10.2011 г. сертификат е признание и доказателство за високото качество на услугите, които Евролекс България предоставя на своите клиенти. Bureau Veritas е световен лидер в сертифицирането на компании. Корпорацията е основана през 1828 г. и разполага с 930 офиса в 140 държави. Виж повече на: http://www.bureauveritas.com

Други Новини