Инициирани значими проекти в района на град Бургас

Инициирани значими проекти в района на град Бургас

09.07.2007
Инициирани значими проекти в района на град Бургас

С участието на специалисти от Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" в района на град Бургас бяха инициирани два поредни значими проекта с предмет придобиване на големи парцели земеделски земи, чието предназначение ще бъде заменено с цел построяване на модерни търговски и логистични комплекси.

Други Новини