Изготвяне на нов закон за водоснабдителните и канализационни услуги

Изготвяне на нов закон за водоснабдителните и канализационни услуги

09.07.2007
Изготвяне на нов закон за водоснабдителните и канализационни услуги

Неотдавна към Министерството на регионалното развитие и благоустройството – компетентният български орган по развитие на ВиК инфраструктурата и пречистване на водите, беше създадена работна група за изготвяне на нов закон за водоснабдителните и канализационни услуги. ЕВРОЛЕКС БЪЛГАРИЯ ООД беше включено в работната група като юридически консултант, което е оценка за водещата му роля при извършване на правни услуги в този сектор.

Други Новини