Експертите на Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“обучават във водния сектор

Експертите на Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“обучават във водния сектор

12.03.2014
Експертите на Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев  и партньори“обучават във водния сектор

Нашите юристи са лектори в рамките на програма за обучение на служители на ВиК асоциациите и ВиК операторите. До този момент са изнесли над 10 лекции пред повече от 200 служители, на които разясняват спецификите при управлението и функционирането на дружествата във ВиК сектора. Правната рамка, която урежда тази сфера, претърпя множество промени в последните няколко години. Познаването на правилата от ключовите играчи в сектора е от изключителна важност за постигане на качество и ефективност на дейността по доставка на питейна вода и канализационни услуги в страната.

Други Новини