Екипът ни участва в създаването на типови договори за обществена поръчка на база Червена и Жълта книга на ФИДИК

Екипът ни участва в създаването на типови договори за обществена поръчка на база Червена и Жълта книга на ФИДИК

28.01.2016
Екипът ни участва в създаването на типови договори за обществена поръчка на база Червена и Жълта книга на ФИДИК

Екип на Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори",  като член на сдружение „Българско общество по строително право“,  участва в създаването на типови договори за обществена поръчка на база Червена и Жълта книга на ФИДИК. Промените бяха съобразени с предстоящите изменения в Закона за обществените поръчки и Европейската директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Паралелно са изготвени и указания за прилагането на договорните условия, в случай че те се използват и от възложители, които не са в публичния сектор.

Други Новини