Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ участва в консорциум за изработване на Стратегия на НДЕФ

Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ участва в консорциум за изработване на Стратегия на НДЕФ

27.11.2014
Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев  и партньори“ участва в консорциум за изработване на Стратегия на НДЕФ

Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ участва в консорциум за изработването на Стратегия на Националния доверителен екофонд за периода 2014 - 2020 г. Стратегията бе изготвена в рамките на Проект ID P118427 „Укрепване на капацитета за финансиране и изпълнение на Националния доверителен екофонд”, финансиран със средства на Фонда за институционално развитие на Световна банка. Работата на правните консултанти включваше анализ на действащото законодателство, формулиране на конкретни предложения за законодателни промени, оценка на капацитета на институцията, изготвяне на план за институционално развитие и др. Резултатите от дейността на консорциума бяха представени пред заинтересованите страни на 27.11.2014 г. Окончателният вариант на Стратегията ще бъде публикуван на електронния портал на НДЕФ.

Други Новини