Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ представлява утвърдено търговско дружество по голям брой дела по ЗАДС

Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ представлява утвърдено търговско дружество по голям брой дела по ЗАДС

24.04.2015
Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев  и партньори“ представлява  утвърдено търговско дружество по голям брой дела по ЗАДС
Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ бе избрано за процесуален представител на утвърдено българско дружество, занимаващо се със спедиторски услуги на акцизни стоки /корабни масла/, във връзка с образувани над 15 съдебни дела по Закона за акцизите и данъчните складове.
Делата са със значителен материален интерес /над 400 000 лева/ и са свързани с приложение и тълкуване на важни правоотношения, регламентирани в ЗАДС.
Адвокатското дружество има значителен опит с акцизното законодателство и е било пълномощник на други големи фирми по подобен тип дела /включително дела с висок обществен интерес/, поради което настоящите дела се явяват естествено продължение на професионалното развитие и специализиране на кантората в областта акцизното право и процесуалното представителство по него.

Други Новини