Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ е избрано за правен консултант на Световната банка

Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ е избрано за правен консултант на Световната банка

03.11.2014
Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев  и партньори“ е избрано за правен консултант на Световната банка

Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ беше избрано за правен консултант на Световната банка във връзка с анализ на предложения за изменения на наредбите, регулиращи качеството и цените на услугите по водоснабдяване и канализация в България. Целта на проекта е да подпомогне компетентните органи в усилията им да подобрят качеството, устойчивостта и разходната ефективност на ВиК отрасъла.

Други Новини