Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" консултира Карлсберг

Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" консултира Карлсберг

09.02.2010
Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" консултира Карлсберг

Доверявайки се на корпоративния опит и добрата репутация на Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" в сферата на приватизацията, „Карлсберг България” АД избра дружеството за консултант в процедурата по приватизация на общинските дялове, притежавани от община Благоевград в капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД. Екипът на „Евролекс България” изготви всеобхватен due diligence на правната и финансова структура на дружеството, като отчете спецификата на публично-частните правоотношения, преплетени в сделката. В резултат на съвместни усилия и добра координация между участниците в преговорите, на 21 януари 2010г. бе подписан приватизационен договор между Общински съвет Благоевград и „Карлсберг България” АД за приватизация на 3 377 дяла, представляващи 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Благоевград. Правните консултации на Евролекс и посредничеството му за установяване на успешни взаимоотношения между Общински съвет-Благоевград и „Карлсберг България”АД доведоха до приключването на една благоприятна за двете страни сделка, удовлетворила инвестиционните намерения на купувача и едновременно с това осигурила сериозен финансов актив за общината.

Други Новини