"Евролекс България" ООД приключи поредната сделка за закупуване на земя за чуждестранен инвеститор

"Евролекс България" ООД приключи поредната сделка за закупуване на земя за чуждестранен инвеститор

29.11.2005
"Евролекс България" ООД приключи поредната сделка за закупуване на земя за чуждестранен инвеститор

В края на месец ноември 2005 г. фирмата приключи поредната сериозна сделка за закупуването на земя за чуждестранен инвеститор в регион Варна. Преди закупуването земята е представлявала огромно селскостопанско летище. Екипът на Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" изготви подробен due diligence и консултира чуждестранни купувачи в процеса на уточняване на най-подходящия механизъм за придобиване, данъчните аспекти на сделката и оформяне на пълната документация.Сделката бе допълнително усложнена от наличието на редица възбрани на имота и данъчни задължения на една от страните. След финализиране на сделката предстои да се предприемат необходимите действия и процедури за промяна на устройствения план за смяна на статута на имота.

Други Новини