Евролекс България Изнася Серия от Лекции за Водния Сектор

Евролекс България Изнася Серия от Лекции за Водния Сектор

19.07.2011
Евролекс България Изнася Серия от Лекции за Водния Сектор

Андрей Делчев беше водещият лектор от екипа на “Евролекс България” в рамките на семинар на тема “Воден Сектор: Облигационни взаимоотношения между Асоциациите по ВиК и ВиК Операторите в България”. Това беше вторият от поредица семинари с подобна тема. Семинарът се проведе на 5ти юли в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на него присъстваха представители на Министерски Съвет, МРРБ, Министерството на околната среда и водите, общините, Световната банка, Европейска банка за регионално развитие, ВиК Операторите в България и други заинтересовани лица. Събитието имаше за цел да представи спецификите на най-новия проект на ЕБВР в България и да дискутира бъдещи подобрения. Освен водещият съдружник Андрей Делчев, в семинара взеха участие Момчил Живков и Димитър Делчев, както и наши партньори в лицето на Розалина Козлева и Хайнрих Мейндл, експерти в сферата на водите.

Други Новини