Евгения Михайлова

Евгения Михайлова

Евгения Михайлова
ПОЗИЦИЯ
Съдружник
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Юни 1998
ОБРАЗОВАНИЕ
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Право, 1999
КУРСОВЕ
Обучителна визита в Съда на Европейския Съюз - Люксембург
ЕЗИЦИ

Английски
Руски
Български - майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Корпоративно право и Търговски сделки, Облигационно право, Интелектуална собственост, Несъстоятелност и преобразуване, Сливания и придобивания, Концесии

НАШИЯТ ЕКИП