Дружеството с награда на списание ACQ Magazine за кантора на 2012 г.

Дружеството с награда на списание ACQ Magazine за кантора на 2012 г.

03.09.2013
Дружеството с награда на списание ACQ Magazine за кантора на 2012 г.

През септември 2013 г. списание ACQ Magazine присъди награда за цялостен принос за 2012 г. на Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“. Признанието определя дружеството за кантора на годината във всички сфери с 14% номинации за категорията. Дружеството е избрано от независими читатели на списанието, взели под внимание фирмите с най-голямо влияние и най-добри практики в сферата на юридическите услуги за страната през 2012 г. Общият брой номинации за фирми, получени за годината, е 8762 или 15,2%. Гласуването приключва през месец февруари 2013 г. Списание ACQ разглежда номинациите и признава всички фирми за лидери в тяхната сфера, утвърждавайки изключителното представяне само на някои от тях. Наградата затвърждава позицията на лидер на Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ на българския правен пазар с международно признание.

Други Новини