Дружеството беше правен консултант на Фонд „Енергийна Ефективност”

Дружеството беше правен консултант на Фонд „Енергийна Ефективност”

22.06.2005
Дружеството беше правен консултант на Фонд „Енергийна Ефективност”

Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" беше правен консултант на Фонд „Енергийна Ефективност” (ФЕЕ) във връзка с получаване на грант в размер на 10 000 000 щатски долара от Глобалния екологичен фонд/Световната банка чрез Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. Евролекс също така предостави консултации на ФЕЕ при преговорите с бъдещия мениджър на Фонда, избран в резултат на международен конкурс.

Други Новини