Десислава Здравкова

Десислава Здравкова

Десислава Здравкова
ПОЗИЦИЯ
Правен консултант
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Юли 2014
ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Право, 2013

ЧЛЕНСТВА

Член на Софийска адвокатска колегия

ЕЗИЦИ

Английски
Френски
Български- майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Банки и финанси, Процесуално представителство и арбитраж, Обществени поръчки

НАШИЯТ ЕКИП