Десислава Градева

Десислава Градева

Десислава Градева
ПОЗИЦИЯ
Правен консултант
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Септември 2006
ОБРАЗОВАНИЕ

Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, 2005

ЧЛЕНСТВА

Лицензиран медиатор към Министерството на правосъдието

ЕЗИЦИ

Английски
Френски
Български - майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Недвижими имоти и строителство; Корпоративно право

НАШИЯТ ЕКИП