Валери Петков

Валери Петков

Валери Петков
ПОЗИЦИЯ
Старши правен консултант
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Май 2009
ОБРАЗОВАНИЕ

Университет Кеймбридж, Английско и Европейско право, 2009
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Право, 2009

КУРСОВЕ

Курс „Конституционен и административен процес” – проф. Сам Джейкъбсън, Университет Уилямет, САЩ

ЧЛЕНСТВА

Сдружение за международни състезания по право – член на Управителния съвет

ЕЗИЦИ

Английски
Български - майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Облигационно право, Корпоративно право и Търговски сделки, Недвижими имоти, Европейско право, Неправителствени организации

НАШИЯТ ЕКИП