Андрей Делчев

Андрей Делчев

Андрей Делчев
ПОЗИЦИЯ
Управляващ съдружник
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
От основаването на дружеството - 1997
ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Право, 1985

КУРСОВЕ

Защита на конкуренцията - Франция
Публична административна реформа – Великобритания
Конституционно право на Гърция – Гърция
Публично-частно партньорство - България
Обществени поръчки – България

ЧЛЕНСТВА

Член на Софийска адвокатска колегия
Арбитър в Международния Търговски Арбитражен съд – София
Председател на Българската петролна и газова асоциация
Член на Университетския съвет на Американския университет в България

ЕЗИЦИ

Английски
Руски
Български - майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Воден сектор и околна среда, Енергетика и природни ресурси, Законотворчество, Несъстоятелност и преобразуване, Банкиране и финанси, Инфраструктура и пристанища, Администрация и регулиране, Процесуално представителство и арбитраж, Концесии, Публично- частни партньорства и приватизации, Неправителствени организации

НАШИЯТ ЕКИП