адв. Марина Димитрова - специализация

адв. Марина Димитрова - специализация

14.07.2006
адв. Марина Димитрова - специализация

Като стипендиант на Mеждународната организация за развитие на правото /IDLO/, Марина Димитрова – част от екипа на Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори", завърши успешно специализацията си на тема: „Приложимо право в областта на инвестициите и предприемачеството”. Обучението се провежда ежегодно, в централата на IDLO в Рим, Италия, и обхваща широк спектър от теми в областта на правната регламентация на международните инвестиции, включително: международен арбитраж, финансиране, структуриране и управление на търговски предприятия, публично-правни партньорства, конкурентно право, преобразуване на търговски дружества и др.

Други Новини