Адвокат Петя Бобева със статия относно исковете на възложителя съгласно Договорните условия на FIDIC

Адвокат Петя Бобева със статия относно исковете на възложителя съгласно Договорните условия на FIDIC

07.10.2016
Адвокат Петя Бобева  със статия относно исковете на възложителя съгласно Договорните условия на FIDIC

Адв.Петя Бобева - старши сътрудник от екипа на Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори", публикува статия във в.“Строител“, касаеща исковете на възложителя съгласно Договорните условия на FIDIC. Разгледани са исковете, които са основно уредени в подклауза 2.5. от „Червена“ (вкл. „Червена книга на FIDIC” – Хармонизирано издание на Световната банка) и „Жълта книга”. Адвокат Бобева разглежда и съотношението на договорните клаузи на FIDIC с българското законодателство във връзка с осигуреност на финансиране за конкретния проект и прилагането на правилата на FIDIC. Целия текст на статията може да прочетете на сайта на в.Строител, издание на Камарата на строителите в България тук

Други Новини