Адвокат от екипа публикува статия за индивидуалните административни актове

Адвокат от екипа публикува статия за индивидуалните административни актове

10.10.2016
Адвокат от екипа публикува статия за индивидуалните административни актове

Адвокат Валери Петков от екипа на Евролекс България - Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“ публикува статията „За нищожността на индивидуалните административни актове (ИАА), обуславящи развитието на гражданските правоотношения“. Обсъдени са различни хипотези за действителността на договора, обусловен от нищожен ИАА. Анализирани са мотивите на Тълкувателно Решение от 28.06.2016 по т. д. № 3/2014 на ВКС. Формулиран е изводът, че само противоречието на ИАА с материалния закон води до нищожност на договора поради „невъзможен предмет“. Материалът е публикуван в Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN 1314-7854 (09.10.2016 г.). Публикацията е достъпна на този адрес.

Други Новини