Адвокат от екипа на дружеството публикува статия относно сделки за продажба на недвижим имот

Адвокат от екипа на дружеството публикува статия относно сделки за продажба на недвижим имот

25.07.2016
Адвокат от екипа на дружеството публикува статия относно сделки за продажба на недвижим имот

Адвокат Валери Петков от екипа на Евролекс България - Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори" публикува статията „За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот“. Статията поставя под въпрос схващането, че продавачът по нищожната сделка разполага както с ревандикационен, така и с облигационен иск за връщане на вещта. Подкрепено е разбирането, че ликвидацията на отношенията между страните трябва да се извърши единствено на плоскостта на облигационното право. Авторът застъпва тезата, че началният момент на давността за кондикционните искове трябва да е влизане в сила на съдебното решение за прогласяване на нищожността на сделката, а не момента на даването на вещта. Оспорена е възможността купувачът по нищожния договор да се позовава на изтекла придобивна давност срещу продавача до влизане в сила на решението по чл. 34 от ЗЗД. Материалът е публикуван в Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com, ISSN 1314-7854 (24.07.2016 г.). Публикацията е достъпна на challengingthelaw.com/veshtno-pravo/likvidaciq-otnosheniq-pri-nishtojnost">този адрес.

Други Новини