Адвокатско дружество „Андрей Делчев и Партньори” - консултант на „Сирма Груп Холдинг“ АД в придобиването на „Сайънт“ АД

Адвокатско дружество „Андрей Делчев и Партньори” - консултант на „Сирма Груп Холдинг“ АД в придобиването на „Сайънт“ АД

25.02.2022
Адвокатско дружество „Андрей Делчев и Партньори” - консултант на „Сирма Груп Холдинг“ АД в придобиването на „Сайънт“ АД

В периода юли-ноември 2021 Адвокатско дружество „Андрей Делчев и Партньори” консултира софтуерната компания „Сирма Груп Холдинг“ АД в придобиването на мажоритарен дял от „Сайънт“ АД. „Сирма Груп Холдинг“ АД е публично дружество, листвано на Българската фондова борса, и е най-голямата българска група от ИТ компании.  „Сайънт“ АД е  местна ИТ компания, която разработва софтуерни решения в сферата на туризма, ресторантьорството и логистиката. Екипът на адвокатското дружество участва активно в цялостната подготовка и финализиране на сделката, която е най-голямото придобиване между български компании, реализирано през последните 3 години.

Други Новини